Logo kotaperwira.com

Mengenal Lebih Dekat Bumi Cahyana atau Perdikan Cahyana Purbalingga

Panjebar SemangatKaki Bawor kledhang maring Bumi Perdikan Cahyana, salah sijine daerah sing dadi wilayah awal penyebarane agama Islam nang Tanah Jawa, khususe Bumi Banyumas. Nganggo angkutan desa sekang terminal bus nang Bobotsari Purbalingga, kaki Bawor mandheg nang Pasar Karangmoncol. Mergane dina manis, jan kebeneran banget karo dina pasaran, dadi wilayahe mandan anget. Nang pasar, kaki Bawor ketemu karo Gonang, guru sing mulang nang desa Tanalum kecamatan Rembang.

“Lha kayane sih Kaki Bawor, arep tindak ngendi kakine, kayane koh njanur gunung temen tindak nggunung”, takone Kaki Gonang bareng weruh kledhange kaki Bawor medhun sekang Angkudes.

“La ya mung arep tilik sedulur nang Karangmoncol, kepengin ketemu lan wawuh karo trah perdikan Cahyana”, ujare Kaki Bawor.

“Kakine Daerah Perdikan Cahyana kuwe amba ki, ana nang rong kecamatan. Yakuwe Kecamatan Karangmoncol lan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia.

Nang Kecamatan Karangmoncol ana 13 daerah perdikan. Yakuwe: Grantung Andhap, Grantung Kidul, Grantung Gerang, Grantung Lemah Abang, Grantung Kauman, Pekiringan Kauman, Pekiringan Lama, Pekiringan Anyar, Pekiringan Bedhahan, Tajug Lor, Tajug Kidul, Rajawana Lor, lan Rajawana Kidul.

Nang Kecamatan Rembang ana 8 desa, yakuwe Makam Wadhas, Makam Bantal, Makam Tengah, Makam Dhuwur, Makam Kidul, Makam Jurang, Makam Panjang, lan Makam Kamal.” ujare Gonang sing pancen paham karo wilayah Karangmoncol. Seliyane pancen kelahiran Karangmoncol, Gonang dadi Guru dadi pengetahuane luwih monjo tinimbang pendhudhuk liyane.

“Gonang jere dhaerah perdikan kiye sekiye wis ora nana alias dibusek, jajal sih inyong diwenehi pangerten sethithik” sambung takone kaki Bawor

“Ramane angger inyong ora salah sih, Status Perdikan dibusek dening pemerintah Republik Indonesia masa Orde Lama. Ningen debuseke kekuasaan 21 demang diyakini dening masyarakat merga para demang wis nglanggar piagam lan wewaler perdikan. Seliyane kuwe para demang wis nglakoni tindak kang ora adil maring rakyat. Ilange desa utawa kademangan perdikan ngubah status kademangan putihan dadi desa pemajegan. Tegese, wektu jaman kademangan, warga lan demang ora tau mbayar pajeg maring pemerintah. Bareng wis dadi desa, warga lan pedesaan kudu mbayar pajeg utawa PBB”, ujare Gonang.

“Ooo kaya kuwe, lha njur sekiye sing jeneng Kademangan Cahyana utawa Bumi Cahyana ya wis ilang” Kaki Bawor egin kepengin ngerti.

“Tanah perdikan Cahyana utawa Bumi Cahyana kuwe ditetepaken dening Sultan Demak jaman Raden Patah. Ningen deterusaken dening Sultan Pajang lan Sultan Mataram. Malah nalika jaman kolonial Landa, daerah Kademangan utawa Perdikan isih ana. Dibuseke tulih mbokan durung suwe. Kayane malah wis jaman Orde Baru, persise pancen inyong kurang paham. Sing jenenge Bumi Cahyane nganti sekiye ya isih ana lah kakine. Mung statuse wis rubah dadi desa apa kelurahan.”, Gonang nerusaken critane.

“Kaki Gonang, senajan sekiye Bumi Cahyana utawa Perdikan Cahyana wis ora nana. Ningen kayane semangat Cahyana isih urip nang atine warga Karangmoncol. Semangat da’wah lan semangat nglestarekaken budaya lan agama. Buktine, salah sijine tenger bukti Cahyana, yakuwe Mesjid Wali Perkasa sing didegaken jaman Walisanga isih lestari”, ujare kaki Bawor. KLILAN

Tags: , , , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42